Spilverdenen

RoD5 er en verden domineret af magtfulde interstellare selskaber, med adgang til ufattelige ressourcer, styret af udødelige magtfulde mennesker kaldet en meth (udledt af Methuselah).

Det lykkes de store selskaber at skabe og bibeholde en illusion om medbestemmelse, via regionale og nationale regeringer rundt omkring i det kendte univers og de koloniserede verdener. Men regeringerne er reelt sat uden for reelle indflydelse, og har ingen reel magt overfor selskaberne, eller de magtfulde Meth som styrer dem.

Den almene pøbel lever en sanseløs tilstand af evigt arbejde. En fordummet tilværelse, bedøvet af massemedier, reklamer og stimulanser. Hamsterhjulets evige kald mod løgnen om en bedre tilværelse udvundet ved hårdt arbejde, i skarp konkurrence med arbejdskraften ved din side, har gjort et utal af milliarder til slaver af meningsløst sanseløst forbrug, som skal dækkes af endnu mere arbejde. Denne livsførelse pålægges et utal af verdener i et utal af galakser i det kendte univers.

De frie tænkere, som ikke falder for løgnen om rigdom for enden af hamsterhjulet, udstødes af de enkelte samfund, og lever i en parallel underverden. Kriminelle, udstødte og uønskede. De fleste af disse, lever korte voldelige eksistenser i den lokale underverden, men nogle få finder muligheden for et liv blandt stjernerne. Enten som uafhængige besætninger der arbejder på korttidskontrakter mellem de forskellige verdener, eller som pirater der lever livet evigt forfulgt af de magtfulde selskaber. For de fleste pirater ender deres karriere brutalt med døden af deres sidste klon, og deres bevidsthed i evigt limbo. Men for nogen, lykkes det at leve et liv fri fra hamsterhjulet, blandt stjernerne.

Ganske sjældent lykkedes det for grupper af pirater og frie tænkere, at finde aktiver. Somme tider lykkes det at anvende disse aktiver, som en base og community for deres operationer. Siden det også er i de forskellige selskabers interesse at have adgang til tjenester fra frie tænkere og pirater i deres indbyrdes stridigheder, får enkelte af disse community hubs lov til at eksistere, hvis de formår at vægte deres aktiviteter så ingen af de enkelte selskaber får interesse i at fjerne dem.

Velkommen til rumstationen “New Tortuga” som er en af disse enklaver for frie tænker, bøller, afskum, børs-vekselerer, advokater og pirater. Stationen er en lille forladt logistisk hub, som tidligere var forsyningsstation for virksomheden interstellar logistics, der forestod logistikken omkring mine operationen i et nærliggende planetsystem, med ringe, måner og indfangede asteroider. Efter at systemet ikke længere er profitabelt, er infrastrukturen forladt. Kort efter kunne de frie tænkere flytte ind, og fejre nytåret 2313 på stationen. De seneste 6 måneder er der kommet flere frie tænkere til, og aktiviteterne er vokset.

 

Tidslinje

Hvordan tingene er sket, og i hvilken rækkefølge, er det fundament som vores spilverden hviler på. Derfor starter vi med en kort historisk gennemgang af de vigtigste historiske punkter, som beskriver den overordnede historiske udvikling fra året 2029 frem til spillets begyndelse.  

 

2024 – Tilbage til arbejdet 

NASA, i tæt samarbejde med SpaceX, vender tilbage til månen og påbegynder arbejdet med etableringen af en permanent tilstedeværelse på månen. I første omgang er målet at opbygge kapaciteten til at udvikle selvforsynende kolonier under de ekstreme vilkår som månen tilbyder.

 

2025 

NASA sætter de første moduler til en rumstation i kredsløb om månen, SpaceX sikrer sig lukrative kontrakter med at sikre en forsyningslinje mellem ISS og den nye rumstation.

Kina lander sine første Taikonauter på månen, og deklarere Kinas hensigter om at etablere sin egen permanente tilstedeværelse på månen.

 

2026

NASA påbegynder konstruktionen af en permanent bemandet base på månen. Kina deklarerer at man planlægger at opsende en rumstation om månen i 2027, som skal forsynes fra Tiangong stationen.

 

2028

SpaceX afsender sin første forsynings mission til Mars. Målet er at opsætte den første base på Mars og bemande basen i 2029. Et forskningssamarbejde mellem Europa, USA, Rusland og Kina udvikler en fungerende fusionsreaktor som drives af Helium-3. SpaceX vinder samme år en hastig udbudt kontrakt fra den amerikanske kongres, på at udvinde Helium-3 på månen og forsyne det til Jorden. Europa køber adgang til den forsyning via en tillægskontrakt som stiller SpaceX i en monopolsituation. SpaceX indvier deres eget teknologiske tekniske universitet og udviklingsprogram af avanceret teknologi, projektet er et joint venture med Tesla og NASA.

 

2029 – De første skridt mod en bedre verden

SpaceX lander de første mennesker på Mars og påbegynder opbygningen af en permanent base på planeten. Kina offentliggør en plan om at opbygge en permanent tilstedeværelse på Mars i løbet af det kommende årti. SpaceX instituttet bekendtgør at man påbegynder opbygningen af en rumelevator, som forventes at stå færdig inden 2035. Kina sætter en rumstation i kredsløb om månen, og påbegynder et program med automatiseret udvinding af Helium-3 på månens overflade, samtidigt med SpaceX gennemfører den første levering af Helium-3 i forbindelse med sin kontrakt. Udfasning fra fossilt brændsel og kernekraft til Fusions energi baseret på Helium-3, accelereres på global skala.

 

2030

SpaceX deklarere at de har koloniseret Mars, ved at have gennemført den første høst, og opnået en bæredygtig selvforsyning. Samtidigt offentliggøres en 5 års plan for opskalering af koloniseringen, der i den tidsperiode vil modtage 1.000.000 mennesker til Mars.

2033

Jorden erklærer udfasningen af fossilt brændstof for gennemført, da der nu anvendes Power to X, eller biobrændstof i den gamle teknologi. Samtidigt påbegyndes afviklingen af kernekraftværker, da teknologien er for dyr i forhold til fusion. SpaceX påbegynder den første exodus til Mars fra jorden, hvor der planmæssigt flyttes 1.000.000 kolonister fra jorden til Mars frem til 2035. 

 

2035

Rum elevatoren bliver færdigbygget, og efter nogle måneders test tages i brug. Først til fragt, og nogle måneder senere til persontransport. Elevatoren er en revolution af rumfartsindustrien, da omkostningerne for transport af 1 kg til LEO går fra kr.20.000 til omkring kr.300. På baggrund af rum elevatorens succes, bekendtgør SpaceX at man vil udarbejde en plan for at kolonisere Mars med 1.000.000.000 kolonister inden 2040.

 

2036

SpaceX opnår en bæredygtig koloni med 1.000.000 kolonister, og bekendtgør at selskabet vil udarbejde planer og teknologi for at koloniserer flere steder i solsystemet. SpaceX deklarere ejerskab over Mars og retten til uafhængighed fra Jorden, samtidigt med at det bekendtgøres at SpaceX har en omsætning som er større end USA´s BNP. Deklarationen tages op i FN og forbydes i sikkerhedsrådet, i en deklaration som fastholder Mars status som internationalt farvand, og at samme juridiske retspraksis er gældende. Sagen ender i et internationalt tribunal, som forventer at kunne afgøre sagen inden 2050.

 

2037 

SpaceX opstiller rum bårne våbensystemer i kredsløb om Mars, udviklet på SpaceX tekniske universitet. Forsyningerne af Helium-3 fra månen begynder at svigte fra SpaceX. Der opstår vanskeligheder med udvindingen og logistiske udfordringer, som giver store udsving i energiforsyningen og udløser en energikrise globalt. Da den kinesiske udvinding ikke oplever de samme problemer, beskyldes SpaceX for at benytte energiforsyningen som et våben i konflikten om Mars status. 

 

2039

SpaceX bekendt gør at man har flyttet 1.500.000.000 kolnister fra Jorden til Mars, og kolonien nu er fuldt bæredygtig, og har samme BNP som jorden, Elon Musk flytter SpaceX hovedsæde og forskningsinstitut til Mars. Samtidigt begynder at likvidere selskabets aktiver på Jorden.

 

2040

SpaceX erklærer Mars uafhængigt af jorden. Dette sker lige før at Kina iværksætter deres første ekspedition til Mars. Hvilket medfører en streng resolution fra FN, der tvangsopløser selskabet og likviderer selskabets aktiver. SpaceX aktiver på jorden overgår til en række selskaber, som sikre energiforsyningen og rumelevatoren på Jorden.Selskabet Interstella logistics, oprettes som et joint venture med Mærsk som hovedselskab til at forestå logistikken mellem Jorden og månen, i SpaceX fravær.

 

2050

Mercury Laser Array bliver opfundet og opstillet, i forbindelse med konflikten mellem Jorden og Mars.

 

2062

Mars opbygger mine kapacitet på Outpost 116.

 

2078

Jupiters måne Europa bliver koloniseret af et konsortium af selskaber støttet af EU, Indien og en række golf stater.

 

2079

Mars (tidligere SpaceX) kolonisere Jupiters måne Enceladus.

 

2080

Kolonierne på Europa og Enceladus erklærer at de vil samarbejde tæt, og nægter at forholde sig til konflikten mellem jorden og Mars. Samtidigt erklærer de begge at det er Mars ret at eksisterer uafhængigt af jorden. Hvilket får Jorden til at afbryde forsyningerne og samarbejdet. Mars garanterer begge koloniers sikkerhed, og sikre forsyninger til dem.

 

2106

Den første Higgs Generator udvikles. 

 

2136

Ring Higgs Generator udvikles, som kan generere langt stærkere felter (VHG).

 

2137

Det opdages at VHG kan manipulere micro ormehuller. Man kan indfange og stabilisere micro ormehuller og udvide deres begivenhedshorisont så man kan passere dem i  en process kaldet en Higgs Cascade. De tidlige udgaver af Higgs Cascade drev kunne ikke kontrollere hvor man rejste til, så der skulle bruges lang tid med at lede efter de rigtige ormehuller. Samtidigt gik en del skibe tabt når de ikke kunne finde ormehuller til turen hjem. 

 

2138 – Den første alder af expansion

Via VHG-teknologien begynder Jorden, mars og kolonierne en kraftig expansion ud over det kendte univers.

 

2240

Udvikling af Higgs Generator Arrays bibringer Plate Designet, som udvikler styrken på higgs feltet og energieffektiviteten, som tillader deflektor skjolde.

 

2245 – Den første alder af ekspansion dør ud 

Da alle de åbenlyse destinationer er udtømt, påbegyndes en alder af konsolidering af de opnåede aktiver. Dette skaber fornyede spændinger mellem Jorden, Mars og kolonierne ved Jupiter.

 

2247 – Den første interstellare krig 

Mars og Jupiter kolonierne deklarerer oprettelsen af Mars Federation. En formel alliance af Månen og Jorden erklærer krig mod Mars federationen.

 

2265

Jordens rumelevator ødelægges af styrker fra Mars federation.

 

2290

Kraftige kamphandlinger, uden nogen klar vinder, får parterne til at indgå en våbenhvile. Kampene efterlader rum værfterne ødelagte i hele solsystemet

 

2291

Fredsaftale indgået

 

2293

The Unification traktaten indgås, hvor en fælles regering oprettes og kaldes “the Colonial Alliance”.

 

2295 – First Contact 

De første RECCE fartøjer har opnået første kontakt med fremmede racer og kan konstatere at mennesket ikke er den eneste race, og at livet på jorden ikke er unikt. Opdagelsen hemmeligholdes af regeringen. 

 

Concept art

Share with #ROD5

Any questions?